Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

DİŞHEKİMİ

HABERLER / DİŞHEKİMİ 39 comments

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adaylar;

Profesör kadrosu için, başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi örneği ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 6 (altı) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçelerine, Özgeçmiş, Doktora, Uzmanlık veya Sanatta Yeterlilik Belgesi, 3 adet fotoğraf, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime;

İlanın yayınlandığı tarihiden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar YDS-60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan bu puanın muadili bir puan aldığını gösterir belge,

- Meslek Yüksekokulu Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna atamalar YDS -60 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen muadili sınavların puanından muaftır.

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı kurumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi ve özgeçmiş formatı, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/ internet adresinden temin edilebilir.

Birimi/Bölümü

Anabilim Dalı

Unvanı

Derecesi

Adedi

Niteliği

BUCAK İŞLETME FAKÜLTESİ

Havacılık

Yönetimi

Sivil Havacılık Yönetimi

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İşletme alanında doktora yapmış, çalışan mutluluğu ve aile işletmeciliği üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ

FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Ortodonti

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Ortodonti alanında uzmanlığını almış, Ortodontik Pekiştirme Aygıtları üzerine çalışmış olmak.

BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

Dr. Öğr.

Üyesi

4

1

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi alanında doktora yapmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUARI

Türk Halk

Oyunları

Türk Halk

Oyunları

Dr. Öğr.

Üyesi

1

1

Halk müziği alanında çalışmalar

yapmış olmak.

GÖLHİSAR UYGULAMALI BİL

İMLER YÜKSEKOKULU

Tapu Kadastro

Tapu Kadastro

Dr. Öğr.

Üyesi

3

1

İnşaat Mühendisliği alanında doktora yapmış, Coğrafi Bilgi Sistemi konusunda çalışmış olmak.

BUCAK ZELİHA TOLUNAY UYGULAMALI TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİLİK YÜKSEKOKULU

Yönetim Bilişim

Sistemleri

Yönetim Bilişim

Sistemleri

Profesör

1

1

Yönetim Bilişim Sistemleri ve kamu üniversitelerinde kalite uygulamaları konusunda çalışmaları

olmak.

Yorumlar