“İş Hukuku-İstihdam-Ekonomi ve Sosyal İşler Bakımından Kabul Edilen Kanunda Yer Alan ...

DİŞHEKİMİ

HABERLER / DİŞHEKİMİ 61 comments

Eyüp Demirer’in “İş Hukuku-İstihdam-Ekonomi ve Sosyal İşler Bakımından Kabul Edilen Kanunda Yer Alan Düzenlemeler” isimli köşe yazısı;

“İş Hukuku-Ekonomi ve Sosyal İşler Bakımından Yer Alan Düzenlemeler”

Burada şartlar;
– İşçinin düzenlemenin yürürlük tarihi itibarı ile iş sözleşmesi olacak,
– İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak,
– İşçinin işsizlik ödeneğine hak kazanamamış olması,
– İşçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanamamış olması,
– İşçinin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması şeklinde belirlenmiştir.
BU lehe düzenleme ile birlikte bu düzenlemeye aykırı hareket ederek;
Ücretsiz izne ayrılarak nakdi ücret desteğinden yararlanan işçinin fiilen çalıştırıldığının tespiti halinde işverene, bu şekilde çalıştırılan her işçi ve çalıştırıldığı her ay için ayrı ayrı olmak üzere fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince, idari para cezası uygulanacak ve ödenen nakdi ücret desteği ödeme tarihinden itibaren işleyecek kanuni faizi ile işverenden tahsil edilecek düzenlemesi getirilmiş olup, İŞVERENLERİN BU KONUDA OLDUKÇA DİKKATLİ OLMASI, TİTİZ DAVRANMASI GEREKMEKTE, İDARİ PARA CEZALARINDAN KENDİLERİNİ KORUMALARI GEREKMEKTEDİR.
Nakdi ücret desteğinden yararlananlardan genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılacak ve genel sağlık sigortasına ilişkin primler İşsizlik Sigortası Fonu´ndan karşılanacak.
Kovid-19 nedeniyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilecek. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile işverenden tahsil edilecektir. İŞVERENLER BU MADDE HÜKMÜ, BU DÜZENLEMEYE İLİŞKİN DE DİKKATLİ OLMALI, HATALI BİLGİ VERMEKTEN KAÇINMALI, AKSİ SONUÇLARINI İYİ DÜŞÜNMELİDİR.
Devlet Üniversitelerinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hakkında yapılan düzenleme ise;
Devlete ait üniversitelerin tıp fakülteleri ve diş hekimliği fakülteleri ile bunlara bağlı sağlık uygulama ve araştırma merkezi birimleri ile rektörlüklerine bağlı sağlık hizmeti sunan enstitülerin döner sermaye işletmesi birimlerinden, borç karşılama yüzdeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı´nca tespit edilecek oranın altında kalanlara Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden kaynak aktarılabilecektir.
Sosyal Hizmet Kurumları ile İlgili Düzenleme ise;
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki engelli bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde, Sosyal Hizmetler Kanunu´nun ilgili hükümleri uyarınca aranan gelir ölçütleri ile ağır engellilik şartının üç ay süreyle dikkate alınmaksızın yaşlılara ve engellilere hizmet verilecektir şeklindedir. Katkı sağlaması ve güzel sonuçlara vesile olması temennilerimle…

Yorumlar