ÖSYM Sınav Takvimi | ÖSYM Güncel Sınav Takvimi | Hangi sınav ne zaman?

DİŞHEKİMİ

HABERLER / DİŞHEKİMİ 40 comments

Türkiye’nin resmi sınav merkezi ÖSYM Sınav takvimi içinde güncel sınavlar neler? Hangi sınav ne zaman? İşte ÖSYM Sınav Takvimi ve sınavların içerikleri güncel sınav tarihleri..

ÖSYM Sınav Takvimi | Hangi sınav ne zaman?

ÖSYM Sınav takvimlerini resmi olarak ilk elden edinin. Hangi sınav ne zaman? Kısaltmalar hangi sınavları anlatıyor? İşte ÖSYM’nin gerçekleştirdiği tüm sınavlar ve güncel sınav takvimi.

ÖSYM Sınav Takvimi

ÖSYM Güncel Sınav Takvimi

ÖSYM Sınav Takvimi içinde açıklanan sınavların kısaltmaları ne anlama ne geliyor? Hangi sınav ne zaman yapılıyor? İşte ÖSYM’nin tüm sınavlarıhakkında resmi ve güncel bilgiler.

Adalet Bakanlığı Sınavları-1

Adli Yargı-2: Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı

ALES:Akademik Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

ALS:Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda Öğrenim Görecek Öğrencileri Seçme Sınavı

ALÜGS: Askeri Lise Mezunları İçin Üniversiteye Geçiş Sınavı

Başbakanlık GYS: Başbakanlık Personeli Görevde Yükselme Sınavı

DGS:Dikey Geçiş Sınavı

DİB-MBSTS:Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı

DUS: Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

EUS:Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

e-YDS: Elektronik Yabancı Dil Sınavı (Yılda 12 kez)

İSG:İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı

JAMA:Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma Astsubay Temel Kursu Giriş Sınavı

Kaymakamlık:İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı

KİT İç Denetçi:Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıkları İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

MEB-EKYS: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı

MHUY:Maliye Bakanlığı Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı

MSÜ:Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı

Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı

ÖSYS: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi

Sayıştay Eleme:Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

Sayıştay Yazılı:Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı

STS:Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

STS Tıp Doktorluğu: Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

TUS:Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı( İlkbahar Dönemi -Güz Dönemi)

YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

YDS:Yabancı Dil Sınavı

YKS:Yükseköğretim Kurumları Sınavı

YLSY:Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme

YSK:Yüksek Seçim Kurulu Görevde Yükselme Sınavı

ÖSYM Sınav Takvimi 2019

ÖSYM Hakkında

ÖSYM nedir?

ÖSYM Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin baş harflerinden oluşan kısa ismidir.

ÖSYM ne yapar?

Ulusal ölçekte yıllık ortalama 10 milyonun üzerinde adaya sınav hizmeti sunar. Bir başka ifadeyle Türkiye’nin resmi sınav merkezidir.

ÖSYM’nin tarihçesi

Üniversiteler, 1960’lı yıllara gelinceye kadar lise mezunlarının ancak bir kısmını sınavsız olarak kabul etmiştir. Kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işini, genellikle şu yollardan birini izleyerek gerçekleştirmiştir.

 • Başvuru sırasına göre ihtiyaç kadar adayı kabul etmek.
 • Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen ya da edebiyat kolu mezunlarını kabul etmek,
 • Başvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci almak.

Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarına da yükseköğretime başvuru hakkı verilmesiyle birlikte, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez duruma gelmiş; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır.

Öğrenciler, sınavlara katılabilmek için ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmış; aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp diğerine katılamama durumu, adaylar ve velileri arasında önemli şikâyetlere yol açmıştır.

1960 yılından sonra ÖSYM

1960’lı yıllardan itibaren bazı üniversiteler önce kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamış; sonrasında ise bazı üniversiteler birlikte hareket etme yoluna gitmiştir.

Aday sayısındaki artış, sınavlarda çok sorulu ve objektif testlerin hazırlanmasını, başvurma, puanlama, seçme ve yerleştirme, sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilişim yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir.

1974 yılında, Üniversitelerarası Kurul, üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasına karar vererek 19 Kasım 1974 tarihinde Üniversitelerarası Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur.

Üniversitelere öğrenci seçme ve yerleştirme işlemleri, 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.

1981 yılında, Merkez, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 10. ve 45. maddeleriyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu hâline dönüştürülmüştür.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi

Devam eden süreçte 3 Mart 2011 tarih ve 6114 sayılı Kanun ile Kurum idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu kurumuna dönüşmüş, “Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi” adını almıştır.

Dünyada ortaöğretimden yükseköğretime geçiş ile ilgili farklı uygulamalar bulunmaktadır. Ülkemizde de üniversiteye giriş sisteminde tarihsel süreç içinde değişiklikler ile sistem geliştirilmiş ve 2017 yılında üniversiteye giriş sistemine son şekil verilmiştir.

Başkanlığımız yukarıda söz edildiği üzere, kuruluşunda üniversitelere öğrenci seçme görevini yürütürken, tarihsel gelişime ve Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre 1981yılından itibaren eklenen yeni sınavlarla her yıl yaklaşık 50 sınavın gerçekleştirildiği bir kuruma dönüştürülmüştür. Bu sınavlardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

 • Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı-İdari Yargı)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
 • Dikey Geçiş Sınavı (DGS)
 • Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)
 • İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Sınavı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG)
 • Kamu Personel Seçme Sınavı (Lisans – Öğretmenlik Alan Bilgisi – Ön Lisans –Ortaöğretim) (KPSS)
 • Sayıştay Başkanlığı Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı
 • Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
 • Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS)
 • Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)

Yorumlar