Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Düzeltildi

DİŞHEKİMİ

HABERLER / DİŞHEKİMİ 205 comments

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 30.03.2019 tarih ve 30730 sayılı

Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda aşağıda belirtilen kadroların ilan şartları karşılarında belirtildiği şekliyle düzeltilmiştir.

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI / PROGRAM

DRC

UNVAN

ARANAN ŞARTLAR

5

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Biyokimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyokimya alanında doktora

yapmış olmak. Nöropeptidler konusunda

çalışmaları olmak.

25

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi

Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri Pr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyokimya alanında doktora

yapmış olmak. Kanser hastalarında DNA hasar biomarkerlarına ilişkin çalışma yapmış olmak.

41

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve

Veteriner Sağlık Pr.

1

Doçent

Biyoloji alanında doçent

olmak. Çevresel östrojenlerin etkisi

konusunda çalışması bulunmak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin 4/2. maddesi uyarınca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

Profesör kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile "Başlıca Araştırma Eserini" belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 6 takım dosya ve CD kaydı ile birlikte başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmeliğe uygun hazırlanmış 4 takım dosya ve CD kaydı ile başvuru dosyasına dilekçelerini ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir."

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.

NOT: Üniversitemiz kadrolarına atanan öğretim üyeleri Üniversitemizin ihtiyaçları doğrultusunda Rektörlüğümüzce uygun görülen yurt içi ve yurt dışı birimlerimizde iki yıl süreyle görevlendirilebilir."

SIRA

NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM

DALI /

PROGRAM

DRC

UNVAN

ARANAN ŞARTLAR

1

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Ağız, Diş ve Çene

Radyolojisi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Ağız Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak. Konik ışınlı bilgisayarlı tomografiyle çalışması

olmak.

2

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler

Protetik Diş Tedavisi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Protetik diş tedavisi uzmanı olmak. İmplant üstü protezlerde sonlu elemanlar

konusunda çalışması

olmak.

3

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Analitik Kimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Analitik Kimya alanında doktora yapmış olmak. İlaç, bitki ve doğal boyarmadde

konularında çalışmaları

olmak.

4

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Analitik Kimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Yüzey analizleri ve

karakterizasyon yöntemleri

üzerine çalışmaları olmak.

5

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Biyokimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Nöropeptidler konusunda

çalışmaları olmak.

6

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Toksikoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi lisans

mezunu olmak. Farmasötik

Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.

Nörotoksisite alanında

çalışmaları olmak.

7

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Analitik Kimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Analitik Kimya alanında

doktora yapmış olmak.

Nanosensor geliştirme ve

validasyonu konularında çalışmaları olmak.

8

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmakoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi lisans

mezunu olmak.

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak.

İskemi-reperfüzyon hasarı

ile ilgili çalışması olmak.

9

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Botanik

1

Doçent

Farmasötik Botanik

alanında doktora yapmış

olmak. Nanoçiçek sentezi

ve bunların biyolojik

aktiviteleri üzerine

çalışmalar yapmış olmak

10

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Kimya

3

Dr. Öğr. Üyesi

Kimya alanında doktora yapmış olmak. Peptit temelli biyo-esinlenilmiş

malzemeler ve ilaç salım uygulamalarında kullanımları üzerine çalışmaları bulunmak.

11

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Temel

Eczacılık

Bilimleri

Farmasötik

Mikrobiyoloji

1

Profesör

Stafilokok ile dirençli E.coli ve enterokok suşları hakkında çalışmaları bulunmak.

12

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Teknolojisi

Farmasötik

Teknoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu ve Farmasötik

Teknoloji alanında doktora yapmış olmak Beyine nazal yolla ilaç taşıyıcı sistemler ve bukkal tabletler konularında çalışmaları olmak.

13

Gülhane

Eczacılık

Fakültesi

Eczacılık

Meslek

Bilimleri

Farmasötik

Toksikoloji

1

Doçent

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak.Bitkisel kaynaklı bileşiklerin sitotoksik, genotoksik ve antidiyabetik

etkileri üzerine çalışmaları

olmak.

14

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Tıbbi K.B.R.N.

Tıbbi K.B.R.N.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi KBRN doktorası yapmış olmak. Şarbon

konusunda çalışmaları

bulunmak.

15

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi alanında

doktora yapmış olmak.

Bebeklik döneminde

gelişimsel destek, duyu gelişimi ve Montessori

eğitimi konularında

çalışmaları olmak.

16

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

1

Doçent

Çocuk Gelişimi alanında

doktora yapmış olmak.

Ebeveyn çocuk etkileşimi ve ebeveyn özyeterliliği

konularında çalışmaları olmak.

17

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Görme engellilerin rehabilitasyonu ile ilgili çalışması bulunmak.

18

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Ergoterapi

Ergoterapi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Ergoterapi alanında doktora yapmış olmak. Bireylerde insan aktivite modeli müdahalesi konusunda çalışması olmak.

19

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

3

Dr. Öğr. Üyesi

Fizyoterapi lisans mezunu olmak. Ampute olgularda sanal gerçeklik konusunda çalışması bulunmak.

20

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sağlık

Yönetimi

Sağlık

Yönetimi

1

Profesör

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Sağlık

Yönetimi alanında yapmış

olmak. Sağlık ve siyaset konularında çalışmaları bulunmak.

21

Gülhane

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

1

Profesör

Sosyal Hizmet alanında doçent ünvanı bulunmak. Tıbbi sosyal hizmet,

engellilerle sosyal hizmet

konularında çalışmaları

olmak

22

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Ameliyathane Hizmetleri Pr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Genel cerrahi uzmanı olmak. Meme kanserinde

tanısal testler ve tiroid cerrahisi konusunda

çalışması olmak.

23

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Anestezi Pr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Anesteziyoloji uzmanı

olmak. Medikal ozon

tedavisi sertifikası ve bu

konuda çalışmaları olmak.

24

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon

Sağlık Kurumları İşletmeciliği Pr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Çalışma Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak. İnsan kaynakları ve

toplam kalite yönetimi

konusunda çalışması

bulunmak.

25

Gülhane Sağlık Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri Pr.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi Biyokimya alanında doktora yapmış olmak. Kanser hastalarında DNA hasar biomarkerlarına ilişkin çalışma yapmış olmak.

26

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi

Biyokimya

1

Profesör

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuklarda Kırım Kongo Kanamalı Ateş,

oksidatif stres ve eser

elementler konusunda çalışmaları olmak.

27

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Bilişimi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyoistatistik Anabilim

Dalında doktora yapmış olmak. Farmakoekonomik analizler konusunda

çalışması ve sağlık veri tabanında veri analizi deneyimi bulunmak.

28

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Bilişimi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Sayısal Yöntemler alanında doktora yapmış olmak. Zaman serileri üzerine çalışmaları olmak.

29

Gülhane Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıp Eğitimi

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi mezunu ve

tıpta uzmanlık yapmış olmak. Tıp Eğitimi alanında çalışıyor olmak.

30

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Organik Kimya alanında doktora yapmış olmak. Mikrodalga ve ultrasonik

ışınlandırma konularında

çalışması olmak.

31

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyoteknoloji alanında

doktora yapmış olmak.

Endüstriyel mikrobiyoloji alanında deneyimi ve proteaz üretim ortamı

optimizasyonu üzerine

çalışmaları olmak.

32

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Doku

Mühendisliği

Doku

Mühendisliği

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyomedikal Mühendisliği

alanında doktora yapmış

olmak. Sinir doku mühendisliği, güdümlü ilaç taşıyıcıları konusunda çalışmaları bulunmak.

33

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Medikal Modelleme ve Simülasyon

Medikal Modelleme ve Simülasyon

3

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi lisans mezunu

olmak. Biyomedikal

Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Matematik model

geliştirilmesi konusunda çalışmaları bulunmak.

34

Sağlık

Bilimleri

Enstitüsü

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler Biyoloji ve Genetik

3

Dr. Öğr. Üyesi

Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak.

Hedeflenmiş

radyoimmunoterapi

konusunda çalışmaları bulunmak.

35

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Çocuk Gelişimi

Çocuk Gelişimi

1

Doçent

Sosyal Bilgiler alanında doktora yapmış olmak. Değer aktarımını temele alan eğitim alanında alanında çalışmaları bulunmak.

36

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

1

Profesör

Çevre Mühendisliği

alanında doktora yapmış olmak. Tehlikeli madde ve atık yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

37

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Odyoloji

Odyoloji

3

Dr. Öğr. Üyesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı ve Odiyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

Odiyovestibüler sistemin değerlendirilmesi

konusunda çalışması bulunmak.

38

Sağlık

Bilimleri

Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Sosyal Hizmet alanında doktora yapmış olmak.

Sosyal sermaye, sosyal

ağlar, sosyal destek ve sorumluluk konularında çalışmaları olmak.

39

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Çocuk Bakımı

ve Gençlik Hizmetleri

Çocuk Gelişimi

Pr.

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Okul Öncesi Eğitimi alanında doktora yapmış olmak. Okul öncesi

dönemde psikolojik

dayanıklılık ve oyun konularına ilişkin

çalışmaları bulunmak.

40

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Mülkiyet

Koruma ve

Güvenlik

İş Sağlığı ve Güvenliği Pr.

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Elektrik Elektronik

Mühendisliği lisans mezunu olmak. En az C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesi bulunmak. Yükseköğretim kurumlarında en az 5 yıl ders verme deneyimi

bulunmak.

41

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Veterinerlik

Laborant ve

Veteriner

Sağlık Pr.

1

Doçent

Hayvan Fizyolojisi alanında doktora yapmış olmak. Plastikleştirici östrojenlerin etkisi konusunda çalışmaları bulunmak.

42

Sağlık

Hizmetleri

Meslek

Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler

ve Teknikler

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Pr.

3

Dr. Öğr.

Üyesi

İletişim Bilimi alanında doktora yapmış olmak. İletişim konusunda deneyimi ve şiddet içerikli haberler konusunda çalışması bulunmak.

43

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

1

Profesör

Tıp Fakültesi mezunu olmak ve Anatomi alanında doktora yapmış olmak. El

eklemlerinin hareket

kapasitelerinin araştırılması konusunda çalışması

olmak.

44

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Anatomi

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Anatomi alanında doktora yapmış olmak. Maxiller

sinus, burun boşluğu ve Anatomi eğitimi ile ilgili

çalışmaları bulunmak.

45

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Fizyoloji

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Deneysel inflamatuvar modellerde çalışması olmak.

46

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Fizyoloji

1

Profesör

Fizyoloji alanında doktora yapmış olmak. Nefrotoksisite, kolit ve yanık hasarı üzerine çalışmaları bulunmak.

47

Tıp Fakültesi

Temel Tıp

Bilimleri

Histoloji ve Embriyoloji

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Histoloji ve Embriyoloji alanında doktora yapmış olmak. Hücre ve doku biyolojisi üzerine çalışması bulunmak.

48

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp

Bilimleri

Tıbbi

Farmakoloji

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak. Sitokinlerin rolü konusunda çalışması olmak.

49

Yaşam

Bilimleri

Fakültesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri

1

Doçent

Beden Eğitimi ve Spor

alanında doktora yapmış olmak. Spor biyomekaniği ve hareket analizi konularında çalışması olmak.

50

Yaşam

Bilimleri

Fakültesi

Egzersiz ve Spor Bilimleri

Egzersiz ve Spor Bilimleri

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Beden Eğitimi ve Spor

alanında doktora yapmış olmak. Spor işletmelerindeki

çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri konusunda çalışması olmak.

51

Yaşam

Bilimleri

Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı olmak. Ruhsal

toplumsal beceri eğitimi konusunda çalışması bulunmak.

52

Yaşam

Bilimleri

Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji

3

Dr. Öğr.

Üyesi

Havacılık psikolojisi konusunda çalışmaları bulunmak.

Yorumlar